KSNP Towards RAMSAR Site 2.0 (Talk)

Hai semua Pencinta Alam.

Ada sambungan untuk sesi yang lepas.

Mari turut serta, bersama dalam menjadikan TAMAN ALAM KUALA SELANGOR / KUALA SELANGOR NATURE PARK mendapat pengiktirafan sebagai kawasan Tanah Lembap (RAMSAR Site).

Tanah Lembap juga merupakan sebagai habitat unggas air. Biasanya Tanah Lembap ini termasuklah kawasan paya bakau, rumpai laut, terumbu karang Dan pelbagai ekosistem yang lain.

Tarikh: Sabtu, 26 Februari 2022

Masa: 2.00pm – 3.00pm

Google Meet link: https://meet.google.com/gfg-qimz-vqp

Semua dialukan untuk menyertai sesi ini!

#kualaselangornaturepark

#ksnpforramsar #ramsarsite

#saveksnp #protectksnp