Jom Kurangkan Plastik

http://Array

Pertandingan Kitar Semula – Ke arah Sifar Penggunaan Plastik Sekali Guna adalah program anjuran Garnier Malaysia dan Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS). Tujuan utama perlaksanaan program ini adalah untuk memberikan pendidikan serta kesedaran kepada masyarakat terutamanya kepada pentadbir, guru-guru dan murid-murid sekolah berkaitan sisa plastik serta mengurangkan penggunaan plastik sekali guna di sekolah. Sekaligus, menjanakan langkah pro-aktif untuk menguruskan sisa dikalangan para murid dan guru (terutama sisa plastik di sekolah).

Projek ini akan mengetengahkan pelbagai aktiviti bagi meningkatkan kesedaran alam sekitar termasuklah pertandingan kitar semula barangan plastik dikalangan komuniti sekolah dan menghasilkan video kreatif bertema Kitar Semula Barangan Plastik. Pertandingan ini akan memberi fokus kepada aktiviti kitar semula di samping menggalakkan komuniti sekolah menggurangkan penggunaan plastik sekali guna dalam kehidupan seharian. Menerusi projek ini, dua pertandingan akan dilaksanakan iaitu penghasilan video kreatif oleh para pelajar dan pengutipan barangan plastik yang paling banyak di antara sekolah.

Berikut adalah objektif program ini;

 • Meningkatkan pengetahuan kepada murid berkaitan penggunaan plastik Sekali Guna serta menggalakkan sikap dan amalan yang positif terhadap isu tersebut menerusi pembelajaran Google Classroom dan webinar.
 • Memberi peluang kepada warga sekolah untuk mempraktikkan pengurusan sisa plastik dari sekolah
 • Bagi mengurangkan impak perubahan iklim dan kesan rumah hijau
 • Menjayakan pelan kerajaan hala tuju Malaysia ke arah sifar penggunaan plastik sekali guna
Click here to register

Kaedah Program:

 1. Program ini dimulakan dengan bengkel guru dan siri webinar murid secara dalam talian (Pelantar: Zoom)
 2. Setiap kumpulan (1 Guru dan 4 murid) yang mengambil bahagian dalam bengkel (untuk guru) dan webinar (untuk murid) perlu melaksanakan program kitar semula plastik di sekolah masing-masing.
 3. Dua pertandingan akan dilaksanakan iaitu;
  • Penghasilan video kreatif oleh para murid bertemakan “Kitar semula Plastik”
  • Pengutipan barangan plastik yang paling banyak di antara sekolah.

CARA-CARA MENYERTAI PERTANDINGAN PROJEK KITAR SEMULA 2022

 1. BENGKEL GURU

Bengkel dalam talian ini diadakan bagi meningkatkan nilai kesedaran, pengetahuan, sikap, persepsi dan kemahiran berkaitan isu alam sekitar yang termasuklah pengurusan sisa (terutama sisa plastik).

Guru-guru dijemput menyertai bengkel ini dan hanya perlu hadiri satu sesi sahaja. Berikut adalah tarikh dan pautan Zoom link untuk guru sertai (Guru hanya perlu hadiri satu sesi sahaja, dan pilih tarikh yang sesuai untuk mendaftar);

Tajuk Bengkel: Bengkel Guru – Ke arah Sifar Penggunaan Plastik Sekali Guna
 1. WEBINAR MURID

Webinar akan diadakan untuk murid-murid (guru juga dijemput hadir) untuk mendidik murid dan komuniti mereka tentang plastik sekali guna dan penyelesaian kepada isu plastik melalui kaedah “Pelaksanaan Aktiviti Pembelajaran Berasaskan Masalah”. Hal ini bagi memastikan penyelesaian masalah pencemaran sisa sampah terutama plastik dapat ditangani secara rasional, berkesan dan cekap.

Secara keseluruhan, empat (4) pelajar dan seorang (1) guru setiap kumpulan (2 jawatankuasa) dijemput dari kedua-dua sekolah rendah dan menengah untuk menyertai siri webinar tersebut.

Agenda Webinar:

 • Isu berkaitan pencemaran plastik dan plastik sekali guna
 • Cadangan untuk mengurangkan penggunaan plastik sekali guna dalam kehidupan seharian
 • Cara menguruskan plastik di sekolah dan rumah

(Murid hanya perlu hadiri satu sesi sahaja, dan pilih tarikh yang sesuai untuk mendaftar);


Pertandingan Projek Kitar Semula – Ke arah Sifar Penggunaan Plastik Sekali Guna 2022

PERTANDINGAN PENGUMPULAN BARANGAN KITAR SEMULA PLASTIK 2022

 1. Selepas menghadiri Bengkel Guru – Ke arah Sifar Penggunaan Plastik Sekali Guna, para guru dikehendaki melaksanakan program kitar semula di sekolah masing-masing.
 2. Guru tubuhkan dua (2) Jawatankuasa yang terdiri daripada sekurang-kurangnya 4 orang murid dan 1 orang guru penasihat (8 murid). Semua ahli jawatankuasa dikehendaki mengisi borang penyertaan, soal selidik, lengkapkan unit pembelajaran Google Classroom dan menyertai Webinar.
 3. Guru perlu mengalakkan para pelajar untuk membawa barangan plastik yang boleh kitar semula dari rumah dan membuang di tong kitar semula.
 4. Setiap sekolah akan dibekalkan dengan tong kitar semula ditaja oleh pihak Garnier dan kad rekod jumlah pengutipan barangan kitar semula.
 5. Pengutip barangan kitar semula akan mengunjungi setiap sekolah dan timbang jumlah pengutipan serta merekodkan di kad yang sediakan sebelum membawa barangan tersebut ke pusat kitar semula.
 6. Pertandingan ini akan dijalankan selama empat (4) bulan dari 6 Jun 2022 hingga 30 September 2022.
 7. Para guru dikehendaki menghantar kad rekod dan laporan pelaksananaan program kitar semula kepada pihak MNS sebelum 30 September 2022.
 8. Pihak MNS akan menyediakan risalah Amalan Hijau 3R dan senarai barangan plastik yang boleh dikitar semula untuk rujukan para guru.
  • Lima (5) sekolah yang mengutip jumlah barangan kitar semula yang terbanyak akan memperoleh hadiah dari Garnier dan Persatuan Pencinta Alam Malaysia berserta dengan sijil.

PERTANDINGAN 2

Pertandingan Mencipta Video Kreatif Projek Kitar Semula 2022

MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM AKTIVITI KITAR SEMULA PLASTIK & MENGHASILKAN VIDEO (KATEGORI A – SEKOLAH RENDAH & KATEGORI B – SEKOLAH MENENGAH):

Penyertaan video adalah secara individu. Video yang dihasilkan mestilah memaparkan aktiviti kitar semula plastik yang dilaksanakan di sekolah atau di rumah.

Video boleh dihasilkan di dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris sahaja. Para peserta dikehendaki menghasilkan video yang kreatif, informatif dan menarik.

Video yang dihasilkan mestilah tidak melebihi 3 minit. Video tersebut perlu dihantar bersama-sama google form. Tempoh penyertaan 6 Jun – 30 September 2022. Tarikh tutup penyertaan 30 September 2022, 5.00 petang.
Sila klik disini bagi muat turun “Kad Rekod – Jom Kurangkan Plastik”